Bestyrelsens beretning for 2005

v. Peter Hansen

Før den sidste gang træning skulle til at gå i gang, talte jeg kort med Kresten fra Sporting Automobil om aftenens fremmøde fra Dværgene og Sporting. Sagen var, at der ikke var særlig mange spillere fra hans hold, der var mødt op. Det var en tendens, at Sporting i stigende omfang ikke længere kom til træning. ”Selv Rune, den notoriske ungkarl, har nu fået et barn... og så kommer han jo heller ikke så meget mere”, sagde Kresten. Jeg kommenterede, at der også var mange Dværge, som havde fået børn. ”Jamen I kan stadig mønstre helt vildt mange spillere, og I bliver jo heller ikke yngre... det er da flot, at der er så mange Dværge, der bliver ved med at komme...”, fortsatte han.

At iagttage sig selv er svært. Nogle mener simpelthen, at det er umuligt. Krestens iagttagelse af Dværgenes fremmøde til træningen den onsdag i oktober var for mig en god påmindelse om, at vores fodboldklub egentlig har det meget godt. Måske er der, sammenlignet med tidligere, ikke helt så mange Dværge, der er mødt frem til træning som sædvanligt. Der har også været et par kampe, hvor vores cheftræner har haft svært ved overhovedet at stille hold. Naturligvis har børnene, arbejdet, konen, alderen, elskerinderne og alt det andet lagt visse begrænsninger for, i hvor stort omfang man stadig kan være praktiserende Dværg. Men at Dværgene stadig vælger fodbolden, vel fordi de dybest set synes det er sjovt og godt kan lide hinanden, kan der vist ikke være tvivl om.

Man kunne tro, at der med formandstitlen følger en masse arbejdsopgaver. Søren havde godt nok forsikret mig om, at det ikke var så slemt, men man kunne jo aldrig vide. Måske var det bare noget, han sagde for at få en anden til at melde sig. Jeg kan nu afsløre, at Søren havde fuldstændig ret. At være formand for Dværgene er ikke specielt arbejdskrævende. I løbet af året har jeg ladet mig underholde af medlemsblade fra DGI, reklamekataloger med kitschede pokaler og vimpler, invitationer til diverse arrangementer og oplysninger om, hvordan vi som klub skal forholde os til et specielt cirkulære om at forhindre pædofili i medlemsklubberne. Bare rolig, eftersom vi vist alle er myndige, og dermed helt i henhold til reglerne, har jeg ikke gjort noget ved den sag. Så har jeg læst nyhedsbrevene fra DAI og været klubbens kontaktperson ved aflysning af kampe. Den virkelige grund til, at formandsposten har været en ren fornøjelse, har dog først og fremmest været vort hårdt arbejdende sekretær, Bo, og vores pålidelige kasserer, Kaspar. Jeg vil især fremhæve Bo for endnu engang at have været en uvurderlig kraft i det forgangne Dværgeår.

Kigger vi tilbage, er der også andre i klubben, der skal have en tak med på vejen. Der var julefrokosten hos Brian. Det var endnu engang supersjovt, og tak til ham for at lægge hus til. Så vil jeg på klubbens vegne gerne takke Per Saaby for at have taget trænergerningen til sig og tilført Dværgene nye ideer og et nyt fodboldsprog. Som assistenttræner har jeg haft den fornøjelse at få lov til at dele nogle af Pers overvejelser, og det har været meget lærerigt. For mig at se er Pers største styrke hans evne til at motivere Dværgene. Med entusiasme, forstand og sit insisterende fodboldsprog (à la "Kom nu for satan"... "jeg vil simpelthen ikke se bolden hoppe i feltet") har han formået at få det bedste frem i Dværgene og sikre os endnu et år i den næstbedste række. Endelig skal Christian Holstein også have stor tak for at have holdt styr på vores baner. Når vi nu er ved banerne, kan vi fastslå, at vi jo satser på at fastholde vores bane i Nordvest og derfor naturligvis vil indgive ansøgning herom. Ift. mulighederne for at spille indendørs har vi fået to gymnastiksale, som sandsynligvis ikke er store nok til at spille noget fornuftigt fodbold. Det skal dog ikke afholde Dværgene fra at bruge dem til eventuelt at spille badminton, bordtennis, eller noget lignende. Den bedste mulighed er dog nok at spille med Sporting hver lørdag, præcis som vi har gjort de sidste par sæsoner.

Alt i alt har det altså været et godt år for Dværgene. Dværgene har stadig ånden og kan lide at spille fodbold. Dværgene har endog en vis sportslig succes. Udfordringen er at sikre os, at vi også har en klub til næste år og næste år igen. Derfor må vi tænke på at fremtidssikre Dværgene, hvilket vi gør bedst ved at indlemme et par nye medlemmer i klubben. Vi er i dag 19 medlemmer, hvoraf 3 (Jairo, Stig, Ole I.) er i den specielle situation, at de nok ikke kommer til at spille mange kampe i den kommende sæson. Bestyrelsen foreslår, at disse spillere får tilbudt det samme: enten et halvt kontingent eller orlov. Med kun 16 aktive spillere er det vores opfattelse, at vi bør udvide truppen med minimum 2 spillere. Og det helst med et par trænings- og kampivrige Dværge. Med flere aktive Dværge i klubben vil vi måske i fremtiden være nødt til at forberede os på mindre spilletid til den enkelte spiller. Det kan dog være nødvendigt for at sikre, at vi lettere kan stille hold hele sæsonen igennem.

Når vi nu er ved optag af nye spillere, vil vi foreslå, at nye medlemmer i fremtiden får 2 måneder til at få bragt deres spillerlicenser i orden. Der har i klubbens historie været tilfælde, hvor det tager lang tid af få bragt licenserne på plads. Det vil vi kraftigt opfordre til, at der bliver lavet om på. Vi vil også understrege, at det er op til de enkelte nye medlemmer at få inddrevet eventuelt gamle spillerlicenser, som forhindrer udstedelser af nye Dværgelicenser. Ud over at det kræver en vis kreativitet at skulle udforme spillerkortet, er der også den risiko, at vi kan få frataget point pga. manglende licenser – en sådan situation ville simpelthen være for sur.

Fremtidssikringen af klubben sikres ej alene ved optaget af nye medlemmer. Fra bestyrelsens side vil vi advare mod vanetænkning og alderdommens skråsikkerhed. Blot fordi vi har fundet en model, som virker i øjeblikket, er det ikke ensbetydende med, at det ikke kunne være anderledes. Det kunne eventuelt være i forhold til fordeling af træneransvar, antallet af hold, deltagelse i diverse turneringer etc. etc. I forbindelse hermed vil vi gerne pege på, at der af de 19 medlemmer i dag er hele 14 Dværge (Søren A., Stig, Troels, Bo, Rune, Claus, Peter, Fremerey, Svop, Ulrik, Hasholt, Holstein, Kaspar, Ole E), som i forhold til deres alder alene er klar til old boys-bold. Som klub må vi tage stilling til, hvad vi skal gøre på længere sigt. Skal vil lave et old boys-hold? Skal vi optage nogle flere yngre medlemmer og lave både et old boys- og et young boys-hold? Eller skal vi blot optage et par nye spillere og så blive ved, så længe vi kan, uden at foretage nogle egentlige ændringer i klubbens struktur? Det er ikke vores opfattelse, at det er noget, vi skal tage nogen beslutning om i dag, men på længere sigt skal vi have en strategi for, hvordan vi løser den udfordring. Det er vigtigt at skabe rammerne for også i fremtiden at kunne spille bold på et hold, hvor der ikke opstår for store spændinger i forhold til alder, ambitioner og evner. Det er vigtigt, at Dværgene også i fremtiden kan kalde sig Dværge.


Tidligere beretninger

Beretning 1998-99
Beretning 1999
Beretning 2000
Beretning 2001
Beretning 2002
Beretning 2003
Beretning 2004

Beretninger for år 2000, 2002 og 2003 blev afgivet mundtligt og findes ikke på skrift.