Bestyrelsens beretning for 1998-99

Det forløbne år har været et turbulent år for foreningen!

Ikke alene er foreningen blevet stiftet - den har også modtaget 15 indmeldelser, har tilmeldt sig DAI og deres 7-mandsturnering og har haft de første 7 træningssamlinger.

Stiftelse

Stiftelsen af foreningen forløb tilfredsstillende - omend vi kunne have ønsket et lidt større fremmøde til den stiftende generalforsamling, men nu var der da et tillidshverv til hver. Bestyrelsen konstituerede sig som følger: Bo blev formand, Troels kasserer og Christian bestyrelsessekretær. Foreningens vedtægter, der blev udformet efter DAIs skabelon, blev vedtaget enstemmigt. Tilsvarende enighed var der godt nok hverken om foreningens navn eller dens farver, men begge dele blev dog vedtaget uden den helt store dramatik.

Indmeldelse

Indmeldelsesproceduren bød på lidt større problemer. Generalforsamlingen havde vedtaget, at vi som udgangspunkt skulle gå efter at blive 14 medlemmer. Imidlertid viste det sig, at bestyrelsen havde undervurderet interessen for at være med. Der var ikke mindre end 19, som meldte deres interesse i mere eller mindre udtalt grad.

Derfor måtte der findes en løsning. Generalforsamlingen havde ikke udstukket retningslinier for, hvad der skulle gøres i denne situation. For at være en lovlig forening kan vi nemlig ikke sætte grænser for medlemstallet.

Bestyrelsen valgte derfor at fortolke generalforsamlingens beslutning således, at det måtte være dem som indmeldte sig først, der måtte betragtes som foreningens kernemedlemmer, medlemmer med fulde rettigheder - og som derfor kunne påregne sig ret til spilletid osv.

Det undgik ikke helt at blive lidt ubehageligt med denne indmeldelsesprocedure, men facit blev, at vi pr. 1/1 1999 stod med 15 medlemmer. Vi vurderede, at den bedste løsning ville være så at sige at køre med ‘overkapacitet’ - således at vi beholder 14 som det ideelle medlemstal. Så snart vi altså skulle miste et medlem, vil vi ikke gå efter at skaffe en ny, før medlemstallet kommer under 14.

Tilmelding til DAI

Det er aldrig helt nemt at have med en organisation som DAI at gøre. Den er ikke så voldsomt strømlinet, som man måske en gang imellem kunne ønske sig som foreningsbureaukrat. Kort efter vedtagelsen af foreningens budget fandt vi f.eks. ud af, at vores reelle udgifter for deltagelse i turneringen ville blive godt dobbelt så store, som man kunne forledes til at tro fra det oprindeligt tilsendte materiale. Det skal vi komme tilbage til.

Ligeledes er der endnu mange ting, som ikke er afklarede: f.eks. hvornår turneringen egentlig starter, hvornår kampene spilles, hvor de skal spilles, hvorvidt vi kan påregne dommere til kampene osv. Vi skal dog sørge for løbende at holde foreningens medlemmer orienterede. Vi venter at modtage spilleprogrammet i slutningen af marts.

Kontakt til medlemmerne

Strategien har fra start af været, at medlemmerne primært holdes orienteret ad elektronisk vej - via e-mail. Fordelen ved dette er først og fremmest økonomisk, da det sparer os for en del papir, porto og evt. telefonudgifter. Bagdelen er den indlysende, at ikke alle har lige problemløs adgang til kommunikation ad denne vej.

For fremtiden planlægger vi dog at fortsætte med denne strategi, og vi forestiller os at udvide den ved at etablere en www-side, hvor forskellig relevant information om foreningen vil være til at finde. Denne strategi indebærer dog, at vi kan påregne, at de medlemmer, der ikke har adgang til den elektroniske kommunikation løbende holdes orienteret ad andre kanaler. Hvilket bestyrelsen har indtryk af, har fungeret tilfredsstillende indtil nu.

Træningssamlinger

Foreningen har haft 7 indendørs træningssamlinger. Den første, som foregik i DGI-byen, var delvist financieret af foreningen - med 350 kr. Det var bestyrelsens idé, at foreningen skulle financiere halvdelen af udgifterne til leje af hal via kontingentet. Vi mødte dog nogen kritik af ordningen, og siden har træningssamlingerne været betalt af de fremmødte alene.

Til næste år kan vi muligvis regne med at få stillet halfaciliteter gratis til rådighed gennem DAI, men i år var vi ikke klar over muligheden i god nok tid. Til gengæld har vi haft ganske udmærkede forhold. Gennem DAI vil vi højst sandsynligt kunne forvente en gymnastiksal og ikke en egentlig hal, men det må vi jo så kigge på om et lille års tid.

Sponsoraftale

Foreningens største problem har været at skaffe en sponsor. Den oplagte sponsor, Snehvide, sagde utvetydigt nej tak. Ligeledes var vores andet forsøg - med sportsbutikker - forgæves.

I talende stund har vi et tilbud fra Ejendomsselskabet 2V, som tilbyder os 7000 kr. og deres navn på vores trøjer for at vi til gengæld skaffer dem en kunde - en sælger af en lejlighed.

Derudover har vi ikke fået nogen umiddelbart velvillig respons på vores nu tredje forsøg, med henvendelser til ialt ca. 40 håndværksmestre og ejendomsmæglere.

Sponsorsituationen må altså desværre stadig betragtes som uafklaret, hvilket dermed også gælder financieringen af vores spilledragter.


Tidligere beretninger

Ingen