Bestyrelsens beretning for 1999

Etablering

Siden sidste ordinære generalforsamling har foreningen fået noget der ligner en fast form med 15-16 faste medlemmer og et enkelt 7-mandshold i DAI. Samtidig er vi registreret som folkeoplysende kreds i Københavns Kommune, hvilket vi bl.a. kan udnytte til at få stillet lokaler - som regel gymnastiksale - til rådighed. Ydermere kan vi i visse tilfælde få refunderet baneleje, f.eks. når vi lejer baner til træning på DHL/IfI.
    I denne forbindelse er det dog værd at bemærke den nye politik i Københavns Kommune: Man har besluttet at prioritere aktiviteter for børn og unge højest, hvilket f.eks. betyder at der er defineret en 'primetime', kl. 17-20 de fleste steder, hvor foreninger primært bestående af børn (u. 18) og unge (u. 25) har fortrinsret til lokaler og faciliteter. Dette er selvfølgelig til skade for en forening som os.
    Det var i slutningen af året på tale at udvide foreningen til at omfatte både et førstehold og et andethold. Bestyrelsen var delt på spørgsmålet, og forslaget faldt ved stemmelighed på generalforsamlingen, hvilket den afgående formand beklager, da han selv var forslagsstilleren. Men klubbens størrelse ligger altså nu fast, ligesom navnet, der også ved flere lejligheder har været til diskussion.

Kontakt til DAI

Vi orienteres via ugentlige meddelser fra DAI og føler os dermed udmærket orienterede om forholdene. Derudover har vi i det forløbne år haft en mindre korrespondence omkring et sammenstød med en dommer 'i civil', som endte med en beklagelse fra dommeren, hvilket vi stillede os tilfredse med. Alt i alt er vores forhold til DAI glimrende og forholdene så gode de kan være når man tager i betragtning at det er et slags discountforbund vi er medlemmer af, som primært kører på frivillig arbejdskraft.

Økonomi og sponsorforhold

Som vanligt er foreningens økonomiske forhold temmelig anstrengte. Det er ikke så underligt, da vi prioriterer et relativt lavt medlemskontingent højt og til gengæld gerne lever med et stramt budget.
    Det er dog ærgerligt at vi stadig ikke har kunnet finde en sponsor, og et af den afgående bestyrelses ønsker for det kommende år er at den sag kunne komme i orden.

Medlemsstatus

I løbet af året har tre medlemmer forladt klubben: Jonathan Wichmann, Simon Vöge Hansen og Andreas Harbsmeier. Til gengæld kan vi byde velkommen til Michael Lund, Jakob V. Jørgensen og Lars Knudsen. Thomas Buch-Andersen har orlov siden september og indtil i sommer en gang. Vi har kørt en vikarordning for ham, som udløber når han kommer tilbage.
   Derfor har klubben højst sandsynligt 16 medlemmer - én over måltallet - til sommer. Lars Knudsen har nu status af vikar, og den afgående bestyrelse anbefaler at den til den tid siddende bestyrelse tager stilling til medlemsspørgsmålet når Thomas kommer hjem. Man kunne forestille sig at vi i en overgangsperiode kunne køre med overkapacitet - således at der kunne være 16 medlemmer indtil næste udmeldelse.

Kommunikation

Intern kommunikation mellem ledelse og medlemmer i klubben kører primært elektronisk, via e-mail og foreningens webside. Dette er en fordel ikke mindst af økonomiske grunde, og bestyrelsen anbefaler at den politik fortsættes. Vi er nu oppe på at alle medlemmer på nær en enkelt har fungerende e-mail adresser, så under forudsætning af at denne ene - Christian Holstein - bliver orienteret løbende af sin udvalgte kontaktperson kan denne kommunikationsstrategi også gennemføres med succes.Tidligere beretninger

Beretning 1998-99