Budget for sæson 2007      
v. kasserer Kaspar Bro Larsen      
  Budget   Noter
Indtægter:      
Kontingent 10.500,00   20 hele og 1 halvt medlem
       
Udgifter:      
DAI      
Kontingent 500,00    
Startgebyr A-rækken 1.700,00    
Dommersalær 2.400,00    
Netafgift 440,00    
       
Træner      
Uspecificeret rådighedsbeløb 600,00    
Målmandshandsker 450,00    
Kampbold 700,00    
Tape, isposer og coolspray 500,00    
       
Diverse      
Årlig domæneadgift 322,50    
Giro og bankgebyrer 50,00    
Bestyr. uspec. rådighedsbeløb 600,00   Generalforsamling 2006
Julefrokost 400,00   Julefrokost 2006
       
Udgifter i alt 8.662,50    
       
Årsresultat 1.837,50    
       
Formue 2006 584,08    
       
Budgetteret kassebeholdning 2007 2.421,58