BUDGET 2008    
 
  Budget Noter
Indtægter:  
Kontingent 11.500,00 23 medlemmer
     
Udgifter:    
DAI    
Kontingent 500,00  
Startgebyr A-rækken 1.700,00  
Dommersalær 2.500,00  
Netafgift 500,00  
     
Træner    
Uspecificeret rådighedsbeløb 1.000,00  
Målmandshandsker 500,00  
Kampbold 700,00 Super Brilliant
Tape, isposer og coolspray 500,00  
     
Diverse    
Årlig domæneadgift 200,00  
Giro og bankgebyrer 50,00  
Bestyr. uspec. rådighedsbeløb 1.000,00 Generalforsamling 2006
Julefrokost 400,00 Julefrokost 2006
3 ekstra kampdragter 1.500,00  
     
Udgifter i alt 11.050,00  
     
Årsresultat 450,00  
     
Formue 2007 2.813,98  
     
Budgetteret kassebeholdning 2007 3.263,98