Budget for 2009 sæson 
Budget
Indtægter
Kontingent (22 x 500 kr.) 11000.00
Indtægter i alt 11000.00  
Udgifter
DAI:
DAI kontingent  500.00
DAI startgebyr 7-mands   1700.00
DAI dommersalær  (11 hjemmekampe) 2500.00
DAI netafgift   (11 hjemmekampe) 500.00
DAI i alt 5200.00
Trænerudgifter:     
Trænerparrets uspecificerede rådighedsbeløb  1000.00
Indkøb af nye målmandshandsker 500.00
Indkøb af bold(e)  700.00
Indkøb af nye dragter 1000.00
Trænerudgifter i alt 3200.00
      
Diverse:     
Bestyrelsens rådighedsbeløb til uspecificerede aktiviteter 1000.00
Domæne udgifter 200.00
Diverse udgifter i alt 1200.00
Udgifter ialt    9600.00  
      
Resultat 1400.00
Overført fra 2008 1504.98
Budgetteret kassebeholdning 1.10.2009 2904.98