Budget for 2010 sæson 
Budget
Indtægter
Kontingent (23 x 500 kr.) 11500.00
Indtægter i alt 11500.00  
Udgifter
DAI:
DAI kontingent  500.00
DAI startgebyr 7-mands   2000.00
DAI dommersalær  (11 hjemmekampe) 2500.00
DAI netafgift   (11 hjemmekampe) 500.00
DAI i alt 5500.00
Trænerudgifter:     
Trænerparrets uspecificerede rådighedsbeløb  1000.00
Indkøb af nye målmandshandsker 500.00
Indkøb af bold(e)  500.00
Indkøb af ekstra pumpe 100.00
Indkøb af nye dragter 2500.00
Indkøb af 10 stk. ekstra sokker 500.00
Trænerudgifter i alt 5100.00
      
Diverse:     
Bestyrelsens rådighedsbeløb til uspecificerede aktiviteter 1000.00
Domæne udgifter 100.00
Diverse udgifter i alt 1100.00
Udgifter ialt    11700.00  
      
Resultat -200.00
Overført fra 2009 3177.98
Budgetteret kassebeholdning 1.11.2010 2977.98