Budget for 2011 sæson 
Budget
Indtægter
Kontingent (16 x 500 kr.) 8000.00
Indtægter i alt 8000.00  
Udgifter
DAI:  (Note: Indeholdt i 2010 regnskab)
DAI kontingent  0.00
DAI startgebyr 7-mands   0.00
DAI dommersalær  (11 hjemmekampe) 0.00
DAI netafgift   (11 hjemmekampe) 0.00
DAI i alt 0.00
Trænerudgifter:     
Trænerparrets uspecificerede rådighedsbeløb  1000.00
Indkøb af nye målmandshandsker 500.00
Indkøb af bold(e)  1200.00
Indkøb af sokker og drikkedunke 1000.00
Trænerudgifter i alt 3700.00
      
Diverse:     
Bestyrelsens rådighedsbeløb til uspecificerede aktiviteter 1000.00
Domæne udgifter 50.00
Diverse udgifter i alt 1050.00
Udgifter ialt    4750.00  
      
Resultat 3250.00
Overført fra 2009 1318.48
Budgetteret kassebeholdning 1.11.2011 4568.48