Foreningsstof

De Syv Små Dværge er registreret som en folkeoplysende kreds under Københavns Kommune og er derfor underlagt Folkeoplysningsloven med alt hvad dertil hører. Se nærmere under klubbens vedtægter.

Den af generalforsamlingen valgte bestyrelse udgøres p.t. af følgende spillere:

Kasper Kyndesen (formand)
Stig Nissen Knudsen (kasserer) 
Jakob Ravn (bestyrelsessekretær)

Den sportslige ledelse udgøres af et trænerteam på foreløbig tre:

Claus R. Sparrevohn
Morten Lynge Madsen
Pelle W. Olsen

Kontingentet for medlemskab af foreningen er p.t. 500 kr. pr. år, som indbetales på foreningens konto i Jyske Bank:

Reg. nr. 7854
Kontonr. 1169526

Kontingentet indbetales i januar efter nærmere orientering fra kassereren.

Foreningen er åben for alle interesserede, men den sportslige ledelse forbeholder sig ret til at udtage hold til kampene efter de retningslinier, som er vedtaget på foreningens generalforsamlinger.


Undersider

Vedtægter

Referater fra generalforsamlinger

- Stiftende okt. 1998
- Ordinær feb. 1999
- Ekstraordinær juni 1999
- Ekstraordinær nov. 1999
- Ordinær marts 2000
- Ordinær nov. 2000
- Ordinær nov. 2001
- Ordinær nov. 2002
- Ordinær nov. 2003
- Ordinær nov. 2004
- Ordinær okt. 2005
- Ordinær nov. 2006
- Ordinær nov. 2007
- Ekstraordinær sep. 2008
- Ordinær dec. 2008
- Ordinær nov. 2009
- Ordinær apr. 2011

Bestyrelsens årsberetninger

1998-99 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008

Trænernes årsberetninger

1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008

Interne sider

Årsregnskaber

1998-99 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010

Årsbudgetter

2000 - 2001 - 2002 - 2003 -2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011