Referat af ordinær generalforsamling i foreningen De Syv Små Dværge, 11/11 2003

DSSD’s generalforsamling blev afholdt hos Stig, d. 11-11-03. Til stede var Stig, Bo, Jairo, Rune, Per Saaby, Søren Kirkeby, Søren Andersen, Lars Knudsen.

1. Formalia
Det blev indledningsvis konstateret, at generalforsamlingen var lovligt varslet, og at de fremmødte var beslutningsdygtige.
Bo blev valgt som ordstyrer, Lars K. som referent.

2. Ledelsens beretninger
Formandens beretning: Søren orienterede om licenser for vore reserver. Vi har fået licens til Ole Iversen, mens de øvrige reservers licens stadig er uafklaret.
Trænerens beretning: kan læses her.
   Hvad angår den sportslige side af DSSD blev forskellige punkter drøftet vedrørende spillestil. Trænerduoen lagde op til, at vi fra næste sæson, vil forsøge at spille mindre defensivt, og i højere grad vil arbejde med at være det boldbesiddene hold. Det ændrede koncept, vil måske komme til at koste point, men vil forhåbentlig gøre det sjovere at være dværg. Der var bred opbakning til dette tiltag, og trænerne vil på et senere tidspunkt komme med et taktisk oplæg.
   Der blev desuden udtrykt ønske om, at vi begyndte at arbejde med standardsituationer.
   Det blev endvidere drøftet, at trænerparret eventuelt kunne begynde at stille holdet i forhold til den enkeltes ønske om at spille en bestemt plads, frem for trænernes vurdering af hvad der er bedst for holdet.
   Det blev vedtaget ikke at justere truppens størrelse.
   Det blev vedtaget at sløjfe vikarordningen. Det betyder, at vi optager et nyt, permanent medlem, hvis en spiller tager orlov, og kører med overkapacitet, når spilleren vender tilbage fra orlov.
   Det blev foreslået, at vi udvidede truppen således, at vi fremover kan have to hold tilmeldt turneringen. Dette ville betyde, at vi oftere havde mulighed for at spille kamp, og at vi ville være flere til træning og andre arrangementer. Der blev diskuteret for og i mod, og konklusionen var ikke klar. Det er dog klart, at der skal stilles et egentligt forslag, for at en beslutning kan træffes.

3. Regnskab for 2003
Stig berettede at vi kom ud at 2003 med et lille overskud og dermed forøgede vores egenkapital. (Regnskabet kan ses her).
   På trods af vores egenkapital udgør depositum for spilledragter et problem. Vi har således ikke penge til at tilbagebetale alle spillere deres depositum til dragter. Det blev vedtaget, at vi vender tilbage til en ordning, der ligner den oprindelige, hvor dragterne gradvist blev nedskrevet i værdi. Det blev vedtaget, at vi beholder dragterne endnu en sæson. Til generalforsamlingen 2004, vil de nuværende dragter således være værdiløse (ud over affektionsværdien naturligvis). Skulle man i løbet af næste sæson ønske at forlade DSSD, vil man kunne indløse 150 kr. for sin dragt.

4. Budget for 2004
Budgettet for næste sæson blev vedtaget (og kan ses her). Vi fastholder kontingentet på 500 kr.

5. Indkomne forslag
Det blev diskuteret, hvordan vi forholder os over for inaktive Dværge, og hvordan en sådan defineres. Følgende blev vedtaget: Hvis man er 3 måneder bagud med at betale kontingent, og ikke har meldt orlov, vil bestyrelsen give pågældende spiller et varsel om, at denne inden for 14 dage skal melde orlov eller betale sit kontingent. Sker ingen af delene, vil den pågældende spiller blive udmeldt af DSSD.
   Generalforsamlingen besluttede, at Christian Pedersen med 14 dages varsel skal melde orlov eller betale kontingent for sæsonen 2004.

Generalforsamlingen besluttede at DSSD’s julefrokost i år bliver afholdt den 20. december. Det vides endnu ikke hvor.

Generalforsamlingen diskuterede måder, hvorpå vi kan undgå at være for mange til idendørstræning. Følgende blev vedtaget: Hvis man, når man tilmelder sig via evite.com, ser, at der allerede er 12 spillere tilmeldte, bør man ikke længere tilmelde gæster. Dværge og de spillere, der står på evitens mailingsliste kan tilmelde sig, uanset hvor mange der allerede er tilmeldt.

6. Valg til tillidsposter
Formand og kasserer var på valg. Søren A. og Stig genvalgtes. Den øvrige bestyrelse forblev uændret.
Trænerparret, Bo og Lars, blev genvalgt.
   Festudvalget består fremover af Rune, Jairo og Lars K.

Tidligere generalforsamlinger

Stiftende generalforsamling 18/10-98
Ordinær generalforsamling 9/2-99
Ekstraordinær generalforsamling 17/6-99
Ekstraordinær generalforsamling 10/11-99
Ordinær generalforsamling 20/3-2000
Ordinær generalforsamling 1/11-2000
Ordinær generalforsamling 14/11-2001
Ordinær generalforsamling 20/11-2002