Referat af ordinær generalforsamling i foreningen De Syv Små Dværge, 28/11 2006

1. Valg af dirigent og referent
Bo vælges som dirigent
Peter vælges som referent

2. Ledelsens årsberetninger
Bestyrelsens beretning kan læses her.

Kommentarer: Per spørger til det sociale liv i løbet af sæsonen. Der tænkes tilbage og opsummeres at vi har haft mange gode oplevelser sammen; afslutningsaftenen ikke mindst. Det diskuteres om vi rent fodboldmæssigt går ind i en mager tid. Derfor spørger Lars K. om vi skulle komme med en udmelding om at se fodbold sammen eller om at bruge aftenerne sammen på noget (evt. at spille hockey på vores bane). Sociale initiativer tilskyndes.

Ift. træning besluttes det at træningen først placeres søndag kl. 12 på kunststofbanen på Frb. Senere (evt. ift. frost) kan vi overveje at benytte os af tiden fra 9-11 i Rødkildeskolen. Lars K. efterlyser at vi finder en dag om sommeren hvor vi laver noget med Dværgene. Lørdagen efter sidste kamp i forårssæsonen foreslås som dag (hvis kampen er om fredagen/lørdagen, så er det denne fredag/lørdag der festes).

Trænerens beretning kan læses her.

Kommentarer: Ift. træning beretter Peter kort, og det fastholdes at træning er en del af Dværgenes formål, og at vi vil holde fast i en fast træningstid i løbet af ugen.
Spillestil/taktik diskuteres. Ift. hjemmesiden afgøres det at vi holder fast i referat fra hver kamp, men at det kan diskuteres om det er nødvendigt med karakterer til den enkelte.

3. Regnskab for 2006
Regnskabet kan beses her.
Kassererens regnskab godkendes.

4. Medlemsstatus
Jairo meldes klar til efterårssæsonen 2007, og han nøjes med at betale et halvt års kontingent. Søren K’s fremtid hos Dværgene diskuteres: Der er enighed om at han altid er velkommen. Træneren indstiller at truppen udvides med to nye medlemmer. Heraf meget gerne en målmand. Det vedtages at udvide med to nye medlemmer. Kandidater skal være bestyrelsen i hænde to uger efter generalforsamlingen. Herefter er der en uge for hver medlem at stemme. Indstilleren af hver ny kandidat giver en lille beskrivelse af spilleren. Det vedtages at Dværgene deles om målmandstjansen, hvis der er mangel på en decideret målmand. Det vedtages at der ikke er nogen formelle krav til nye Dværge, men at målmandskvaliteter er imødesete. Det vedtages at hver Dværg har to stemmer.

5. Valg til tillidsposter
Peter fortsætter som formand (uden valg).
Kasper fortsætter som kasserer (uden valg).
Bo vælges som sekretær uden modkandidater.
Per vælges som bestyrelsessuppleant.
Rune vælges som bilagskontrollant.
Lars K. vælges som bilagskontrollantsuppleant.
Per vælges som cheftræner.
Peter vælges som assistenttræner.

6. Budget for 2007
Budgettet kan beses her.
Budgetudkastet for 2007 opskrives med 200 kr. ekstra til træneren, og det vedtages at købe en Nike kampbold og budgettet hertil opskrives til 700 kr. Budgettet vedtages herefter.

7. Indkomne forslag
Ingen modtagne forslag.

8. Eventuelt
Det vedtages at julefrokosten afholdes den 16.12. hos Bo. Som arrangører vælges Bo og Kaspar.

Tidligere generalforsamlinger

Stiftende generalforsamling 18/10-98
Ordinær generalforsamling 9/2-99
Ekstraordinær generalforsamling 17/6-99
Ekstraordinær generalforsamling 10/11-99
Ordinær generalforsamling 20/3-2000
Ordinær generalforsamling 1/11-2000
Ordinær generalforsamling 14/11-2001
Ordinær generalforsamling 20/11-2002
Ordinær generalforsamling 11/11-2003
Ordinær generalforsamling 10/11-2004
Ordinær generalforsamling 26/10-2005