Referat fra Generalforsamling i Fodboldklubben De Syv Små Dværge, 08.04.11, Café Zusammen, Frederiksberg

Afholdt den 8. april 2011 i Café Zuzammen.

Tilstede: Reto, Stig, Kasper, Mikkel, Peter, Pelle, Jakob og Morten.

Konstitueret formand Stig indledte med at konstatere, at generelforsamlingen var rettidigt indkaldt, og at der forelå en dagsorden.

1. Valg af dirigent og referent

Valg af dirigent: Bo       Valg af referent: Jakob

2. Bestyrelsens beretning over det forløbne år (ved formanden)

Foreningens ex-formand , Troels, havde forud for generalforsamlingen trukket sig fra formandsposten. Generalforsamlingen takkede Troels for indsatsen. I hans fravær aflagde Stig en kortfattet, men fyndig beretning. I endnu kortere version: Dværgene tabte mange kampe i sidste sæson, men vi forsøgte at spille fodbold og insisterede på, at det skulle være sjovt. Beretningen blev på dette tidspunkt afbrudt af rungende klapsalver, der understregede medlemmernes opbakning til det synspunkt.

Medlemsstatus: Dværgene var i 2010-sæsonnen 21 betalende medlemmer. Af dem har en del valgt at forlade klubben, er bortrejst i indeværende sæson eller er skadet. Det betyder, at vi er 13 sikre tilbageværende medlemmer, der har givet positivt tilsagn til 2011-sæsonnen. Hertil kommer, at Fabio og Patrizio er nye medlemmer. Velkommen til jer begge! Status er således, at vi helt sikkert er 15 aktive i 2011, og dertil kommer eventuelt nogle af dem, som vi endnu ikke er sikre på: Thomas Q, Michael, Jakob V, Sony, Anders….

Generalforsamlingen valgte at opfordre til at hverve nye medlemmer. Vi kan sagtens bruge 2-3 mere.

I 2011 træner Dværgene på den nye kunstgræsbane ved DR-byen. Tak til Bo for indsatsen på det punkt. Træningen finder sted mandag kl. 19.30, og første træning er mandag den 25. april. Vi mangler en træningsmodstander. En mulighed er David og Kaspers nye hold, men de træner vist ikke…(godt klubskifte, drenge). Hvis ikke det lykkes med dem, må vi forsøge at finde anden træningsmodstander.

Formandens beretning blev godkendt.

3. Trænernes beretning over det forløbne år

Gøres i år meget kortfattet og uden de store bemærkninger. 

4. Regnskab for det forløbne år (ved kassereren)

Stig gennemgik regnskabet, som også blev udleveret i kopi. Bilag med regnskabet vedlægges.

Regnskabet blev godkendt.

5. Valg til tillidsposter

En intens og meget følelsesladet diskussion endte med følgende valg:

Formand: Kasper!

Kasserer: Stig.

Trænerteam: Claus, Pelle, Morten

Ordinært bestyrelsesmedlem: Jakob

Bilagskontrollant: Pelle

Bilagskontrollantsuppleant: Mikkel

Tillykke til de nyvalgte og tak til de afgående!

6. Indkomne forslag

Ingen

7. Budget for det kommende år

Stig foreslog at nedsætte kontingentet til kr. 300 med den begrundelse, at klubben ikke skal ophobe penge, og hvis vi ikke har noget at bruge dem til, kan vi lige så godt nedsætte kontingentet. Der var lidt drøftelse af dette, og indkøb af nye spillerdragter kom igen på banen.

Det hele endte med, at GF besluttede at fastholde kr. 500 som kontingent i 2011. Særligt nødlidende kan søge om nedsat kontingent.

Det blev samtidig besluttet at indkøbe nye sokker og drikkedunke. Kasper sørger for indkøb.

8. Eventuelt

Kun løst snak - ingen større principielle diskussioner. 

Hermed takkede dirigenten for god ro og orden (?) af afsluttede generalforsamlingen.

 

Tidligere generalforsamlinger

Stiftende generalforsamling 18/10-98
Ordinær generalforsamling 9/2-99
Ekstraordinær generalforsamling 17/6-99
Ekstraordinær generalforsamling 10/11-99
Ordinær generalforsamling 20/3-2000
Ordinær generalforsamling 1/11-2000
Ordinær generalforsamling 14/11-2001
Ordinær generalforsamling 20/11-2002
Ordinær generalforsamling 11/11-2003
Ordinær generalforsamling 10/11-2004
Ordinær generalforsamling 26/10-2005
Ordinær generalforsamling 28/11-2006
Ordinær generalforsamling nov. 2007 (ref. mangler)
Ordinær generalforsamling 3/12-2008
Ordinær generalforsamling 13/11-2009