Referat af ekstraordinær generalforsamling i foreningen De Syv Små Dværge, 10/11 1999

Deltagere:
Troels, Troels, Søren, Stig, Bo (dirigent) og Rune (referent).

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Kontingent
3. Klubbens navn
4. Én klub - to hold?
5. Eventuelt

Ad 1:
Bo blev valgt som dirigent og Rune som referent.

Ad 2:
Kontingentet bliver nu helårligt og er fastsat til 400 kr. Betalingsfrist 15/1 2000.

Ad 3:
Ingen nye forslag dukkede op, og ingen gik ind for en navneændring. Der vil blive henstillet til DAI om at undgå forkortelsen DSSD og fx skrive Dværgene eller De Syv Dværge.

Ad 4:
Stadig kun et hold. Bos forslag om at oprette et ekstra hold kunne ikke opnå flertal. Debatten bølgede dog frem og tilbage et godt stykke tid.

Ad 5:
Andreas erstatter Jonathan i truppen og bliver optaget som fuldgyldigt medlem. Michael bliver nyt "prospekt-medlem". Som midlertidig procedure indtil næste generalforsamling er der blevet indført en venteliste for interesserede spillere.

Referenten opfordrede gentagne gange forsamlingen og de øvrige medlemmer til at dukke op til indendørstræningen på Frederikssundsvej 77, kl. 19 om tirsdagen. Efter hans lidt larmende udsagn kan det faktisk godt lade sig gøre at få en god gang 3-mod-3-fodbold ud af de ellers noget tarvelige forhold: en lille gymnastiksal med ribber på begge sider og ingen rigtige mål i enderne. Gennem flere år, hævdede referenten, har han spillet under lignende forhold sammen med et andet hold, og der er virkelig tryk på. Godt for teknik, kondition og reaktionsevne!

Derefter var der Mortensand - fremragende stegt af Bo. Alt tilbehør, som hjertet kunne begære, inklusive Sørens glimrende købekartoffelsalat.

Mvh. Rune

Tidligere generalforsamlinger

Stiftende generalforsamling 18/10-98
Ordinær generalforsamling 9/2-99
Ekstraordinær generalforsamling 17/6-99