Regnskab for sæson 2006    
         
  Realiseret Budget Bilag nr. Noter
Indtægter:        
Kontingent 9.500,00 9.500,00   18 hele og 2 halve medlemmer.
Indtægter i alt 9.500,00 9.500,00    
         
Udgifter:        
DAI        
Kontingent 500,00 500,00 1  
Startgebyr 7-A 1.700,00 1.700,00 2  
Dommersalær 2.310,00 2.255,00 2  
Netafgift 440,00 440,00 2  
         
Træner        
Uspecificeret rådighedsbeløb 340,00 600,00 3, 4 Anførerbind, champagne og hjørneflag
Indkøb af målmandshandsker 0,00 450,00    
Indkøb af bold(e) 1.222,50 600,00 5 Nike T90 + Select Super Brilliant
Indkøb af tape, isposer og coolspray 68,00 300,00 5 2 engangsisposer og hot/cold ispose
         
Diverse        
Bestyr. uspec. rådighedsbeløb 639,15 600,00 6 Generalforsamling 2005
Årlig domæneafgift 322,50 0,00 7  
Julefrokost 247,00 400,00 8 Julefrokosten 2005
Gebyrer 48,00 0,00 9 3 x Giro + bankgebyrer
Nye dragter 9.987,50 10.000,00 10  
         
Udgifter i alt 17.824,65 17.845,00    
         
Årsresultat -8.324,65 -8.345,00    
         
Balanceoversigt        
         
Aktiver:        
Bankkonto ultimo 584,08 563,73   Formue 2006
         
Passiver:        
Kassebeholdning primo 8.908,73     Formue 2005
Årsresultat -8.324,65      
         
Passiver i alt 584,08