REGNSKAB 2007        
 
Afsluttet 20. november 2007  
  Realiseret Budget Bilag nr. Noter
Indtægter:  
Kontingent 9.250,00 10.500,00   18½ betalende medlemmer
I alt 9.250,00 10.500,00  
     
Udgifter:    
DAI kontingent 500,00 500,00 1  
DAI startgebyr 1.700,00 1.700,00 2  
DAI dommersalær 2.310,00 2.400,00 2  
DAI netafgift 440,00 440,00 2  
     
Træner    
Uspecificeret rådighedsbeløb 1.020,00 600,00 3 Træningslejr
Målmandshandsker   450,00  
Kampbold   700,00  
Tape, isposer og coolspray   500,00  
Futsal startgebyr 900,00   4  
Futsal kamp udeblivelse 700,00   5  
     
Diverse    
Årlig domæneafgift 180,00 322,50 6  
Giro og bankgebyrer 42,00 50,00  
Bestyrelsens uspecificerede rådighedsbeløb 377,40 600,00 7 Generalforsamling 2006
Julefrokost 250,70 400,00 8 Julefrokosten 2006
Ugyldigt holdkort 100,00   9  
     
Udgifter i alt 8.520,10 8.662,50  
     
Årsresultat 729,90 1.837,50    
       
 
Balanceoversigt      
     
Aktiver    
Bankkonto ultimo 1.313,98      
Restance 1.500,00    
Aktiver i alt 2.813,98     Fomue 2007
     
Passiver    
Kassebeholdning primo 584,08     Formue 2006
Årsresultat 729,90      
Restancer 500,00     Brians kontingent 2007
  500,00     Bos kontingent 2007
  500,00     Ulriks kontingent 2007
Passiver i alt 2.813,98