Regnskab for 2008 sæson 
Realiseret Budget
Indtægter
Kontingent (20 x 500 kr.) 10000.00 11500.00
Indtægter i alt 10000.00 11500.00  
Udgifter
DAI:
Dommersalær Futsal (07/08) 1755.00 0.00
Futsal turneringsgebyr (07/08) 500.00 0.00
DAI kontingent 500.00 500.00
DAI startgebyr 7-mands   1700.00 1700.00
DAI dommersalær  (11 hjemmekampe af 220 kr.) 2420.00 2500.00
DAI netafgift   (11 hjemmekampe af 40 kr.) 440.00 500.00
DAI i alt 7315.00 5200.00
Trænerudgifter:     
Trænerteamets uspecificerede rådighedsbeløb  1000.00
   Ulovlig spiller bøde Futsal 07/08 300.00
   Ugyldigt holdkort bøde, udendørs DAI ( 2 stk. af 100 kr.) 200.00
   Udeblivelse fra kamp bøde, udendørs DAI 350.00
   Indkøb af overtræksveste 444.00
   Indkøb af pumpe 60.00
Indkøb af nye målmandshandsker (1 par ved Stig Nissen Knudsen) 500.00 500.00
Indkøb af kampbold  0.00 700.00
Tape, isposer og coolspray 0.00 500.00
Trænerudgifter i alt 1854.00 2700.00
      
Diverse:     
Årlig domæneafgift 135.00 200.00
Giro og bankgebyrer 10.00 50.00
Umbro spilledragter med tryk (4 stk. vs. budgetteret 3 stk.) 1995.00 1500.00
Bestyrelsens rådighedsbeløb til uspecificerede aktiviteter 0.00 1000.00
Julefrokost 2007 0.00 400.00
Diverse udgifter i alt 2140.00 3150.00
Udgifter ialt    11309.00 11050.00  
      
Årsresultat -1309.00 450.00
Balanceoversigt
Aktiver
Bankkonto Jyske Bank ultimo 1504.98
Passiver
Kassebeholdning primo 2813.98
Årsresultat -1309.00
Passiver i alt 1504.98
Noter til regnskab for 2008
Det er besluttet at Thomas Lunds kontingentindbetaling fra i år skal overføres til 2009 sæsonen.
Thomas Lund har ikke deltaget i en eneste kamp i 2008, og alligevel betalt kontingent i september 2008.
Kontinget betaling til DAI er formentlig foretaget af tidligere kasserer Kaspar.
Nuværende kasserer har ikke modtaget bilag, men kassebeholdning er 500 kr.
mindre end forventet svarende til en kontingetbetaling.
Frederiksberg, d. 30 november 2008
Stig Nissen Knudsen Lars Knudsen
Kasserer Bilagskontrollant