Regnskab for 2009 sæson 
Realiseret Budget
Indtægter
Kontingent (20 x 500 kr.) 10000.00 11000.00
Indtægter i alt 10000.00 11000.00  
Udgifter
DAI:
DAI kontingent 500.00 500.00
DAI startgebyr 7-mands   1900.00 1700.00
DAI dommersalær  (11 hjemmekampe af 225 kr.) 2475.00 2500.00
DAI netafgift   (11 hjemmekampe af 40 kr.) 440.00 500.00
DAI i alt 5315.00 5200.00
Trænerudgifter:     
Trænerteamets uspecificerede rådighedsbeløb  0.00 1000.00
Indkøb af nye målmandshandsker 0.00 500.00
Indkøb af bold(e)  700.00
  Indkøb af kampbold ved Per Saaby (regning først efter 08 regnskabets afslutning)   499.00
  Indkøb af indendørsbold ved Bo Nissen Knudsen 300.00
  Indkøb af udendørsbold ved Bo Nissen Knudsen 540.00
  Indkøb af 2 stk. Select kampbolde ved Stig Nissen Knudsen 743.00
Indkøb af nye dragter 0.00 1000.00
Trænerudgifter i alt 2082.00 3200.00
      
Diverse:     
Bestyrelsens rådighedsbeløb til uspecificerede aktiviteter 1000.00
  Underskud på leje af indendørsbaner vinteren 08/09 * 885.00
Domæne udgifter (dvaergene.dk) 45.00 200.00
Diverse udgifter i alt 930.00 1200.00
Udgifter ialt    8327.00 9600.00  
      
Årsresultat 1673.00 1400.00
Balanceoversigt
Aktiver
Bankkonto Jyske Bank ultimo 3177.98
Passiver
Kassebeholdning primo 1504.98
Årsresultat 1673.00
Passiver i alt 3177.98
Noter til regnskab for 2009
* Regnskab for indendørs blev ført af Claus og kassereren har ikke det fulde indblik i dette.
Der er fra foreningen refunderet penge som følger:
3450 kr. - 500 kr. for udendørskontingent = 2950 kr. til Claus
650 kr. - 125 kr. for deltagelse indendørs = 525 kr. til Anders S.
1050 kr. til Ole Eigaard
Kassereren har jvf. Claus' regnskab noteret sig følgende skyldnere som ikke havde betalt pr. 12/6-09,
og hvor beløbet kan dække over gæster registreret under det faste medlem:
Bo Nissen Knudsen, marts 09                  :  245 kr.
Lars Fremerey, februar 09                        :    75 kr.
Pelle Westphal Olsen, februar + marts 09 :  190 kr.
Kasper Skov, marts 09                             : 210 kr.
Om dele af disse 720 kr. efter d. 12/6-09 er tilgået Claus, Anders eller Ole til hvem betalingerne
efter opfordring skulle have været rettet til, er kassereren uvist.
Det bemærkes at der herudover stadig mangler 165 kr. som ikke er gjort rede for i regnskabet fra Claus
(men dette har også været et besværligt regnskab at holde styr på i praksis).
Frederiksberg, d. 12 november 2009
Stig Nissen Knudsen Ole Eigaard
Kasserer Bilagskontrollant