Regnskab for 2010 sæson 
(opgjort pr. 7. april 2011)
Realiseret Budget
Indtægter
Kontingent (21 x 500 kr.) 10500.00 10000.00
Indtægter i alt 10500.00 10000.00  
Udgifter
DAI: 2010
DAI kontingent 0.00 500.00
DAI startgebyr 7-mands   1900.00 2000.00
DAI dommersalær  (11 hjemmekampe af 220 kr.) 2475.00 2500.00
DAI netafgift   (11 hjemmekampe af 40 kr.) 440.00 500.00
DAI - Quick licens til David Rønnow 50.00 0.00
DAI - Bøde, udeblivelse fra kamp 500.00 0.00
DAI: 2011
DAI kontingent 500.00 500.00
DAI startgebyr 7-mands   1900.00 1900.00
DAI dommersalær  (11 hjemmekampe af 220 kr.) 2530.00 2530.00
DAI netafgift   (11 hjemmekampe af 40 kr.) 440.00 440.00
DAI i alt 10735.00 10870.00
Trænerudgifter:     
Trænerteamets uspecificerede rådighedsbeløb  0.00 1000.00
Indkøb af nye målmandshandsker 500.00
  Indkøb af diverse målmandsudstyr ved Reto 893.00
Indkøb af bold(e)  500.00
  Indkøb af kampbold ved David Rønnow 350.00
Indkøb af nye dragter 0.00 2000.00
Trænerudgifter i alt 1243.00 4000.00
      
Diverse:     
Bestyrelsens rådighedsbeløb til uspecificerede aktiviteter 1000.00
   Underskud på leje af indendørsbaner  355.50
   Gebyrer, bankkonto og betalinger 26.00
Domæne udgifter (dvaergene.dk) 0.00 100.00
Diverse udgifter i alt 381.50 1100.00
Udgifter ialt    12359.50 15970.00
      
Årsresultat -1859.50 -5970.00
Balanceoversigt
Aktiver
Bankkonto Jyske Bank ultimo 323.98
Kontantbeholdning 994.5
Aktiver i alt 1318.48
Passiver
Kassebeholdning primo 3177.98
Årsresultat -1859.50
Passiver i alt 1318.48
Frederiksberg, d. 7 april 2011
Stig Nissen Knudsen
Kasserer