Første rigtige fuldtræffer

Så lykkedes det søreme for en af Dværgene for alvor at ramme målet. Troels W. kunne efter weekendens uafgjorte kamp - under uddeling af champagne - annoncere sin træfsikkerhed på intimscenen: en lille ny Dværg er på vej derhjemme. Tillykke til den vordende fader!
    Det er egentlig bemærkelsesværdigt nok at Troels bliver den første forælder blandt Dværgene - medlemmernes aldersprofil taget i betragtning. Derfor har syvsmaa.dk påtaget sig at foretage en lille fremskrivning af, fra hvilken side vi bør kunne vente os den næste sikring af klubbens fremtid.
    Det må være relevant at basere en sådan fremskrivning primært på, i hvor høj grad den enkelte formår at få resultat ud af sine anstrengelser, som man kan aflæse den i klubbens officielle statistik for sæsonen*, dels på spillerens alder. Hvis vi således ganger spillerens individuelle pointgennemsnit sammen med alderen, vil man for Troels få en faktor 26,1. Med et tilsvarende tal på 24,9 ligger Jakob relativt tæt på, Bo kommer endnu nærmere på med faktor 25,2 - men den lykkelige vinder bliver Lars K., som kommer så tæt på som 26,0!

Det er vel dårligt nok for tidligt allerede at sige tillykke!

-bnk*Den opvakte læser vil måske indvende, at der kan ligge et problem i at basere fremskrivelsen på statistik udelukkende for forårssæsonen, da undfangelsen kan antages at have fundet sted i løbet af efterårssæsonen, hvor Dværgene som helhed har fået mere ud af deres anstrengelser, men med dette forbehold in mente skulle resultatet ellers være til at stole på.