Budget for 2003 sæson     
 
  Budget  
Indtægter  
Kontingent (17 x 500 kr) 8500,00  
Depositum for spilledragter (2 stk. Søren K. + Per Saaby) 600,00  
   
Indtægter i alt 9100,00  
   
Udgifter  
DAI:  
DAI kontingent (forbund + kreds)     650,00  
DAI startgebyr 7-B   1600,00  
DAI dommersalær  (11 hjemmekampe af 200 kr.) 2200,00  
DAI netafgift   (11 hjemmekampe af 35 kr.) 385,00  
Forventet forhøjelse af netafgift      55,00  
   
DAI i alt 4890,00  
   
Trænerudgifter:       
Trænerparrets uspecificerede rådighedsbeløb  500,00  
Indkøb af nye målmandshandsker 500,00  
Indkøb af reserve-spilledragt inkl. nummerering  500,00  
Indkøb af bold(e)  600,00  
   
Trænerudgifter i alt 2100,00  
          
Diverse:         
Bestyrelsens rådighedsbeløb til uspecificerede aktiviteter 500,00  
Julefrokost   300,00  
   
Diverse udgifter i alt 800,00  
   
Udgifter ialt    7790,00  
        
Resultat 1310,00  
   
Overført fra 2002   1020,43  
   
Budgetteret kassebeholdning 1.10.2003   2330,43  
 
 
Note til DAI udgifter:  
For 2003 sæson er dommergebyr hævet til 200 kr.  
Andre udgifter er samme som for 2002 sæson