Budget for 2004 sæson 
 
  Budget  
Indtægter  
Kontingent (17 x 500 kr) 8500,00    
     
Indtægter i alt 8500,00    
     
Udgifter    
DAI:    
DAI kontingent (forbund + kreds)     650,00  
DAI startgebyr 7-A   1600,00    
DAI dommersalær  (11 hjemmekampe af 200 kr.) 2200,00    
DAI netafgift   (11 hjemmekampe af 35 kr.) 385,00    
     
DAI i alt 4835,00    
     
Trænerudgifter:         
Trænerparrets uspecificerede rådighedsbeløb  600,00    
Indkøb af nye målmandshandsker 450,00    
Indkøb af bold(e)  600,00    
     
Trænerudgifter i alt 1650,00    
          
Diverse:         
Bestyrelsens rådighedsbeløb til uspecificerede aktiviteter 600,00    
Julefrokost   300,00    
   
Diverse udgifter i alt 900,00  
   
Udgifter ialt    7385,00    
          
Resultat 1115,00    
     
Overført fra 2003  3217,68    
     
Budgetteret kassebeholdning 1.10.2004  4332,68