Budget for 2005 sæson 
 
  Budget  
Indtægter  
Kontingent (17 x 500 kr + 1 x 250 kr ) 8750,00    
     
Indtægter i alt 8750,00    
     
Udgifter    
DAI:    
DAI kontingent (forbund + kreds)     975,00  
DAI startgebyr 7-A   1600,00    
DAI dommersalær  (11 hjemmekampe af 200 kr.) 2200,00    
DAI netafgift   (11 hjemmekampe af 40 kr.) 440,00    
     
DAI i alt 5215,00    
     
Trænerudgifter:         
Trænerparrets uspecificerede rådighedsbeløb  600,00    
Indkøb af nye målmandshandsker 450,00    
Indkøb af bold(e)  600,00    
Tilskud til indkøb af nye dragter + reservedragter * 3700,00    
     
Trænerudgifter i alt 5350,00    
          
Diverse:         
Bestyrelsens rådighedsbeløb til uspecificerede aktiviteter 600,00    
Julefrokost   300,00    
   
Diverse udgifter i alt 900,00  
   
Udgifter ialt    11465,00    
          
Resultat -2715,00    
     
Overført fra 2004  5970,93    
     
Budgetteret kassebeholdning 1.10.2005 3255,93    
 
* Det blev på generalforsamlingen vedtaget at foreningen ved køb af nye spillerdragter vil give et tilskud på 150 kr. pr. dragt. Herudover indkøber foreningen 2 stk. reservedragter.