Budget 2000

Ved kasserer Troels Widding. Se kassererens bemærkninger til budgettet.
 
Indtægter  
   
Bøderestancer (Søren, Ulrik, Chr.H., Claus) 400,00
Kontingentrestance (Søren) 10,00
   
Indtægter ialt 410,00
   
   
Udgifter  
   
Træning DHL 0,00
Indendørstræning 0,00
DAI Kredskontingent 350,00
DAI Forbundskontingent 200,00
DAI indendørsturnering 0,00
Bøder fra DAI 0,00
Administration (Porto, kuverter etc.) 10,00
Repræsentation 0,00
   
Udgifter ialt 560,00
   
   
Resultat -150,00
   
   
Kassebeholdning  
   
Ikke tilbagebetalt depositum (Jonathan) -391,00
Bankkonto  82,75
   
Kassebeholdning ialt -308,25
   
Budgetteret kassebeholdning 1.1.2001 -458,25


Kassererens bemærkninger

Dette budget skal ses i lyset af at undertegnede overtog kassen efter den ordinære generalforsamling i marts 2000. Og at der er en ny ordinær generalforsamling sidst på året.
    Jeg har derfor valgt at lave budgettet for resten af kalenderåret, så en eventuel ny kasserer kan begynde på en frisk ved årsskiftet.

Kassebeholdningen var ved overtagelsen 82,75 kr. Det betyder, at klubben skylder penge væk, fordi Jonathan ikke har fået de 391,00 kroner han er berettiget til for at have tilbageleveret sin dragt. Derfor er kassebeholdningen reelt:

82,75 fratrukket 391,00
 - 308,25 kr.

Indtægter i resten af år 2000
Jeg regner med at indkassere de 400 kroner, som hidtil er uddelt i bøde til Søren, Ulrik, Christian H og Claus. Trods rykkere har ingen af dem betalt endnu. Desuden skylder Søren 10 kroner i kontingent. Derfor påregnes indtægter på i alt 410 kroner for resten af året.

Udgifter resten af året
Den gamle kasserer troede at alle regninger var betalt. Men der dukkede søreme en ekstra regning op. Den lyder på 550 kroner og er fra DAI. Det er kredskontingent og forbundskontingent.
    Betalingsfristen er overskredet for længst, men kassereren vil nu lægge ud for at sikre, at DSSD ikke bliver smidt ud af DAI.
    Idet kassereren regner med, at klubbens træner godt kan finde ud af at udfylde holdkort korrekt, og vi derfor slipper for bøder, så regner jeg med at dette vil være den eneste udgift indtil næste generalforsamling.
   Altså med girokortgebyr, udgifter for resten af året: 560 kroner

Der er dog ingen grund til vild panik. Hvis man kigger på dette års udgifter til DAI og administration, og fratrækker dem de indtægter, vi får i kontingent til næste år, vil der være et overskud på omkring 1776 kroner. Vi må nok påregne, at udgifterne til DAI stiger en smule, men der vil stadig være en pæn sjat penge til overs.
    Men det overskud kommer altså først til næste år.
    Og hvis vi beslutter at vente på de penge vil det betyde at hverken kassereren eller Jonathan kan få de penge, klubben skylder dem, i år.

Indendørs fodbold
Dværgene er igen i år blevet tilbudt at deltage i den indendørsturnering, som vi deltog i sidste år.
    I sidste sæson kostede det DSSD 2044 kroner at være med, og da klubben på ingen måde har de penge fraråder kassereren at klubben tilmelder sig. Der er ikke råd, medmindre kontingentet sættes op og opkræves tidligere.
    Hvis dværgene sparer udgifterne til indendørsturneringen vil vi altså kunne eliminere underskuddet. Derudover vil der også blive penge til nogle af de ting, træneren ønsker sig. Fx kegler.

Altså:
Kassereren fraråder at dværgene deltager i næste sæsons indendørsturnering. Det vil eliminere underskuddet i klubkassen og samtidig frigøre kapital til andre ting.