Budget 2001

Ved eks-kasserer Troels Widding. Se kassererens bemærkninger til budgettet.
 
Indtægter  
   
Kontingent (15 x 450,00) 6750,00
   
Indtægter ialt 6750,00
 
 
Udgifter  
   
DAI kontingent (forbund + kreds) 550,00
DAI startgebyr 7-C 1400,00
DAI dommersalær 1.650,00
DAI netafgift 385,00
DAI forventede udgiftsforhøjelser 500,00
Uspecificerede indendørsformål 500,00
Trænernes rådighedsbeløb (kegler, overtrækstrøjer osv)  500,00
   
Udgifter ialt 5485,00
   
   
Resultat 1265,00
   
   
Overført fra 2000  
   
Gæld til Jonathan (kampdragt) -391,00
Kassebeholdning 82,00 
Resultat 2000 150,00
   
Overført ialt -159,00
Budgetteret kassebeholdning 1.10.2001 1106,00


Bemærkninger til Budgettet for 2001

Ved eks-kasserer Troels Widding

Indtægter
Kontingentet til næste år er 450,00 kroner per spiller. Pengene skal betales inden 15.januar. Det vil sige, at der til næste år vil blive indkasseret 6.750,00 kroner.
    Derudover vil der formentlig opstå den situation, at vi vil være for mange dværge i klubben, da vi forventer, at Troels H. kommer tilbage fra orlov på grund af en skade, og Thomas vender hjem fra sit ophold i England. Det betyder, at vi formodentlig kan vente yderligere 800,00 kroner i klubkassen. Da kassereren hører til dem, der ikke ønsker en situation med underskud gentaget vil han dog budgettere konservativt, og disse 800,00 kroner vil derfor ikke indgå i næste års budget. I realiteten kan vi risikere, at Troels H. ikke når at blive skadesfri og at Crystal Palace køber Thomas og så ville vi stå og mangle de 800,00 kroner. Derfor er de ikke med i budgettet.

Resultat
Overskuddet kan umiddelbart virke stort. Men det er det ikke. Det er vigtigt med en buffer, så titlen som kasserer ikke også automatisk betyder, at man skal lægge penge ud af sin egen lomme lige så snart der kommer en uforudset udgift.

Depositumordningen
Derudover kommer der problematikken med dragterne. Afskrivning-af-dragt-ordningen ændredes på generalforsamlingen til en regulær depositum-ordning uden afskrivning, hvor alle der melder sig ind skal lægge 300 kroner i depositum og alle der melder sig ud får 300 kroner tilbage (ved dragtens aflevering). Det skal desuden nævnes at dem der har lagt 441 kr. i sin tid også kun får 300 kroner tilbage. Derfor bør ordningen nu være udgiftsneutral, og indgår derfor ikke længere i budgettet.