Budget 2002
(1.10.01 30.9.02)

Ved eks-kasserer Kaspar Bro Larsen.
 
Indtægter    
Kontingent (16 x 450,00) 7200,00  
Ekstra depositum for spilledragt fra den 16. spiller 300,00  
     
Indtægter ialt   7500,00
     
Udgifter    
DAI:    
DAI kontingent (forbund + kreds) 550,00  
DAI startgebyr 7-B (2001 pris) 1600,00  
DAI dommersalær (2001 pris) 1870,00  
DAI netafgift (2001 pris) 385,00  
DAI forventede udgiftsforhøjelser (10%) 450,00  
DAI ialt   4855,00
     
Trænerudgifter:    
Trænerparrets uspecificerede rådighedsbeløb 500,00  
 Indkøb af nye målmandshandsker til hver halvsæson (2 par) 700,00   
Indkøb af to reserve-spilledragter inkl. nummerering (nr. 16 og nr. 17) 700,00  
Indkøb af 6-pack drikkedunke 300,00  
Indkøb af kampbold 500,00  
Trænerudgifter ialt   2700,00
     
Diverse:    
Bestyrelsens rådighedsbeløb til uspecificerede aktiviteter 500,00  
Julefrokost  300,00  
Diverse udgifter ialt   800,00
     
Udgifter ialt   8355,00
     
Forventet resultat   -855,00
     
Overført fra 2001   1767,70
     
Budgetteret kassebeholdning 1.10.2001   912,70