De Syv Små Dværge   -   Regnskab 2002    
(01.10.2001 - 30.09.2002)  
 
  Realiseret Budget  
Indtægter  
   
Kontingent * 7000,00 7200,00  
Depositum for spilledragt  (Per Svop) 300,00 300,00  
     
Indtægter i alt 7300,00 7500,00  
     
Udgifter    
     
DAI:    
DAI kontingent (forbund + kreds)     650,00 550,00  
   DAI kontingent (forbund + kreds) for 2001 sæson 650,00 0,00  
DAI startgebyr 7-B   1600,00 1600,00  
DAI dommersalær 1870,00 1870,00  
DAI netafgift 385,00 385,00  
DAI forventede udgiftsforhøjelser (10%)     0,00 450,00  
     
DAI i alt  5155,00 4855,00  
     
Trænerudgifter:         
Trænerparrets uspecificerede rådighedsbeløb  0,00 500,00  
Indkøb af nye målmandshandsker  0,00 700,00  
Indkøb af to reserve-spilledragter inkl. nummerering  0,00 700,00  
Returnering af depositum for spilledragt (Jacob V. Jørgensen) 300,00 0,00  
Indkøb af 6-pack drikkedunke   0,00 300,00  
Indkøb af kampbold  600,00 500,00  
Hensættelse til betaling for hansker (købt af Stig N. Knudsen) 225,00 0,00  
Hensættelse til betaling for hansker + dragter (FA Sport) ** 1250,00 0,00  
     
Trænerudgifter i alt 2375,00 2700,00  
          
Diverse:         
Uspecificerede aktiviteter: Indendørsturnering 2/2-2002 (drikkevarer) 294,00 500,00  
Julefrokost 2001 200,00 300,00  
Gebyr i forbindelse med indbetaling på bankkonto 25,00 0,00  
     
Diverse i alt 519,00 800,00  
     
Udgifter ialt    8049,00 8355,00  
          
Årsresultat -749,00 -855,00  
     
     
Aktiver    
Bankkonto Jyske Bank 2789,43    
     
Passiver      
Kassebeholdning primo 1769,43    
Årsresultat -749,00    
Hensættelse til betaling for hansker (købt af Stig N. Knudsen) 225,00    
Hensættelse til betaling for hansker + dragter (FA Sport) ** 1250,00    
Hensættelse til betaling for indendørsturnering 2/2-2002 294,00    
     
Passiver i alt 2789,43  
     
     
     
Noter til regnskab for 2002
 
* Indtægter fra kontingenter er 200 kr. lavere end forventet da Christian Holstein fik lov til at  
slippe med 250 kr. for deltagelse i anden halvdel af sæsonen.
     
     
** Estimerede udgifter til FA Sport  
Trods kassererens gentagne rykkere såvel telefonisk som ved personligt fremmøde har vi
stadig ikke modtaget en regning på leveret udstyr. "Tag det roligt, regningen kommer snart -
når jeg får tid", lyder svaret fra FA Sport. Estimat til brug for hensættelse:
   
Målmandshandsker  (1 par) 250 kr  
Overtrækstrøjer (6 stk. af  50 kr.) 300 kr  
Reservedragter (2 stk) 700 kr  
 
Hensættelse i alt 1250 kr  
 
   
Frederiksberg, d. 17 november 2002  
 
Stig Nissen Knudsen Lars Knudsen  
Kasserer Bilagskontrollant