Regnskab for 2003 sæson         
 
  Realiseret Budget  
Indtægter    
Kontingent (16 x 500 kr) 8000,00 8500,00    
Depositum for spilledragter (2 stk. Søren K. + Per Saaby) 600,00 600,00    
Overført fra 2002 regnskab (Hensættelse til betaling hos FA Sport) 1250,00 1250,00    
     
Indtægter i alt 9850,00 10350,00    
     
Udgifter      
DAI:      
DAI kontingent (forbund + kreds)     650,00 650,00  
DAI startgebyr 7-A   1600,00 1600,00    
DAI dommersalær  (11 hjemmekampe af 200 kr.) 2200,00 2200,00    
DAI netafgift   (11 hjemmekampe af 35 kr.) 385,00 385,00    
Forventet forhøjelse af netafgift      0,00 55,00    
       
DAI i alt 4835,00 4890,00    
     
Trænerudgifter:           
Trænerparrets uspecificerede rådighedsbeløb    500,00    
   Indkøb af 10 stk. kegler 120,00    
Indkøb af nye målmandshandsker 200,00 500,00    
Indkøb af 2 stk. reserve-spilledragter inkl. nummerering  600,00 500,00    
Indkøb af bolde (en indendørs, to udendørs hvoraf en mistet igen) 680,00 600,00    
Hansker + dragter fra FA Sport (2002 sæson) 710,00 1250,00    
     
Trænerudgifter i alt 2310,00 3350,00    
              
Diverse:             
Bestyrelsens rådighedsbeløb til uspecificerede aktiviteter   500,00    
   Mad til generalforsamling 20/11-2002 191,75    
   Udeblivelse fra indendørstræning uden afbud (100+12 kr.) 112,00    
   Bankgebyr 5,00    
Julefrokost 2002 199,00 300,00    
     
Diverse udgifter i alt 507,75 800,00    
     
Udgifter ialt    7652,75 9040,00    
            
Årsresultat 2197,25 1310,00    
     
     
Balanceoversigt        
       
Aktiver    
Bankkonto Jyske Bank ultimo 3217,68  
     
Passiver  
Kassebeholdning primo 1020,43  
Årsresultat 2197,25  
     
Passiver i alt 3217,68  
 
 
Noter til regnskab for 2003  
   
Indtægter fra kontingenter er 500 kr. lavere end forventet, da Christian S. Pedersen ikke betalte og ikke spillede i sæsonen. Da tilslutningen var stor i første del af sæsonen, blev det besluttet ikke at indhente et nyt betalende medlem.    
       
Søren Andersen måtte slippe en bøde på 100 kr. for udeblivelse fra kamp uden afbud d. 7/9-03.
Pengene blev drukket op i Kløvermarken efter sæsonens sidste kamp d. 12/10-03.
   
   
   
Frederiksberg, d. 11 november 2003  
 
 
 
Stig Nissen Knudsen Lars Knudsen  
Kasserer Bilagskontrollant