Regnskab for 2004 sæson   
 
  Realiseret Budget  
Indtægter    
Kontingent (18 x 500 kr + 1 x 250 kr ) 9250,00 8500,00    
     
Indtægter i alt 9250,00 8500,00    
     
Udgifter      
DAI:      
DAI kontingent (forbund + kreds)     975,00 650,00  
DAI startgebyr 7-A   1600,00 1600,00    
DAI dommersalær  (11 hjemmekampe af 200 kr.) 2200,00 2200,00    
DAI netafgift   (11 hjemmekampe af 35 kr.) 385,00 385,00    
     
DAI i alt 5160,00 4835,00    
     
Trænerudgifter:           
Trænerparrets uspecificerede rådighedsbeløb    600,00    
  Bøde til DAI for ugyldigt holdkort (mod Marts 96 i efteråret) 50,00    
Indkøb af nye målmandshandsker (1 par ved Christian Holstein) 450,00 450,00    
Indkøb af bold(e)  250,00 600,00    
     
Trænerudgifter i alt 750,00 1650,00    
          
Diverse:           
Bestyrelsens rådighedsbeløb til uspecificerede aktiviteter   600,00    
   Mad og drikke til generalforsamling 11/11-2003 270,75    
   Bankgebyr 5,00    
Julefrokost  20/12-2003 311,00 300,00    
   
Diverse udgifter i alt 586,75 900,00  
   
Udgifter ialt    6496,75 7385,00    
            
Årsresultat 2753,25 1115,00    
       
     
Balanceoversigt      
     
Aktiver        
Bankkonto Jyske Bank ultimo 5970,93  
     
Passiver  
Kassebeholdning primo 3217,68  
Årsresultat 2753,25  
     
Passiver i alt 5970,93  
 
 
Noter til regnskab for 2004  
   
Kaspar har betalt et halvt års kontingent for sin deltagelse i forårssæsonen  
Bilag for indbetaling af kontingent til DAI (forbund+kreds) var ikke ved regnskabets afslutning i kassererens besiddelse (opkrævning blev sendt til formanden). Bilaget er forsøgt fremskaffet, og det vil formentlig blive bragt i orden inden længe.  
   
   
Frederiksberg, d. 10 november 2004  
 
 
Stig Nissen Knudsen Lars Knudsen  
Kasserer Bilagskontrollant