Regnskab for 2005 sæson   
v. Kasserer Kaspar Bro Larsen  
     
  Realiseret Budget   Noter
Indtægter      
Kontingent 9.000,00 8.750,00   Budget = 17 hele og en halv. Realiseret = 17 hele og 2 halve medlemmer.
Overskud fra julefrokost 2004 130,50      
Indtægter i alt 9.130,50 8.750,00    
       
Udgifter      
DAI      
Kontingent 500,00 975,00    
Startgebyr 7-A 1.700,00 1.600,00    
Dommersalær 2.255,00 2.200,00    
Netafgift 440,00 440,00    
       
Træner      
Uspecificeret rådighedsbeløb 228,00 600,00   Træningslejr og anførerbind
Indkøb af målmandshandsker 0,00 450,00    
Indkøb af bold(e) 0,00 600,00    
       
Diverse      
Bestyr. uspec. rådighedsbeløb 600,70 600,00   Generalforsamling 2004
Julefrokost 441,00 300,00   Julefrokosten 2004. Et bilag svarende til 53,- er bortkommet eller aldrig modtaget.
Gebyrer 28,00 0,00   Giro og bankgebyrer
Nye dragter 3.700,00 3.700,00   Hensættelse
       
Udgifter i alt 9.892,70 11.465,00    
       
Årsresultat -762,20 -2.715,00    
       
Balanceoversigt      
       
Aktiver:      
Bankkonto ultimo 8.908,73     Formue 2005
       
Aktiver i alt 8.908,73  
 
Passiver:      
Kassebeholdning primo 5.970,93     Formue 2004. Se Udvidet Note.
Hensættelse til dragter 3.700,00      
Årsresultat -762,20      
       
Passiver i alt 8.908,73      
       
Udvidet Note:        
Formue 2004 5.970,93      
Overskud fra julefrokost 130,50      
Udgifter til Generalforsamling -600,70      
Udgifter til julefrokost -441,00      
Kontantoverførsel fra Stig 5.059,73