Regnskab 2000

Ved eks-kasserer Troels Widding.

Oversigt
 
Indtægter Budgetteret 2000 Regnskab 2000
     
Bøder (5 x 100) 400,00 500,00
Peter Kontingent for halvsæson 0,00 200,00
Kontingentrestance (Søren) 10,00 10,00
   
Indtægter ialt 410,00 710,00
     
     
Udgifter    
     
Forbundkontingent + kredskontingent 550,00 550,00 
Porto 10,00 10,00
     
Udgifter ialt 560,00 560,00
     
     
Resultat -150,00 150,00
     
     
Overført fra 98/99    
     
Gæld til Jonathan (kampdragt) -391,00 -391,00
Kassebeholdning (bankkonto) 82,75 82,00
     
Ialt -308,25 -309,00
     
     
Kassebeholdning nov. 2000
(overført + resultat)
-458,25 -159,00

Bemærkninger

Kassebeholdningen
Kassebeholdningen var ved undertegnedes overtagelse af kassen i marts 82,00 kr. (se regnskab 98/99). Det betyder, at klubben skyldte penge væk, fordi Jonathan ikke har fået de 391,00 kroner han er berettiget til for at have tilbageleveret sin dragt. Derfor var kassebeholdningen reelt -309 kr.

Udgifter
Derudover dukkede der en regning op fra DAI, der ikke var betalt af den tidligere kasserer, måtte undertegnede lægge ud af egen lomme for at DSSD ikke skulle ende med at blive smidt på porten.

Indtægter
Da der ikke i min regnskabsperiode har været kontingentindbetaling har indtægterne været yderst begrænsede. De begrænser sig til bøder og kontingent for Peter, der jo kom med på et afbud, da Troels H desværre blev alvorligt skadet.
    Søren bøde: 100,00 kr., Claus bøder: 200,00 kr., Ulrik bøde: 100,00 kr., Troels H. bøde: 100,00 kr., Søren manglende kontingent: 10,00 kr., Peter kontingent for halv sæson: 200,00 kr.

Balance
Der skal ikke den store matematikprofessor til at finde ud af, at vi altså stadig har underskud:
Underskud + udgifter ialt  869,00 kr.
Indtægter ialt 710,00 kr.
Balance -159,00 kr.

Regnskabsåret år 2001 kører fra 1/10/00 til 31/9/01.

Bemærk venligst, at vi på generalforsamlingen regnede med et underskud på kun 59,00 da Christian Holstein også stod på bødelisten. Han blev imidlertid slettet, da han i stedet for bøden mødte op med havegrill m.m. til sidste kamp. Det blev godtaget af kassereren.