Regnskab 2001

Ved eks-kasserer Kaspar Bro Larsen.
 
Regnskab for 2001
(1.10.00 30.9.01)
Budget 2001 Faktisk beløb Resultat
        
Indtægter      
Kontingenter (15 x 450,-)  6750,00 6750,00 6750,00
       
Indtægter ialt 6750,00   6750,00
          
Udgifter      
DAI:      
7-C startgebyr 1400,00 1600,00  
Dommersalær 1650,00 1870,00  
Netafgift 385,00 385,00  
Forbunds- og kredskontingent 550,00 0  
Generel prisstigning 500,00  -   
DAI ialt 4485,00   3865,00
          
Uspecificeret rådighedsbeløb til indendørs aktiviteter (vinteraktiviteter): 500,00    
Indendørs turnering   194,75  
Julefrokost   300,00  
"Vinteraktiviteter" ialt 500,00   494,75
          
Trænerens uspecificerede rådighedsbeløb: 500,00    
Målmandstrøje   323,75  
Målmandshandsker   329,95  
Nummerering af målmandstrøje   50,00  
Trænerudgifter ialt 500,00   703,70
       
Diverse uforudsete udgifter 0,00    
Afslutnings-boblevand m.m.   130,85  
Uforudsete udgifter ialt 0,00   130,85
       
Udgifter ialt     5194,30
       
Årsresultat 1265,00   1555,70
         
          
Kassebeholdning (bankkonto)       
Overført fra 2000     212,00
Årsresultat 2001      1555,70
Ialt     1767,70