Bestyrelsens beretning for 2007

Året 2007 blev sandsynligvis det år hvor Dværgene toppede sportsligt. Vi var rykket op i Mesterrækken og kan nu fortælle til vores afkom og afkoms afkom at vi har spillet i den bedste række. Det blev også endnu et år hvor vi præsterede at blive ved med at have det godt med hinanden på trods af at vi uge for uge måtte se nogle særdeles barske sportslige realiteter i øjnene, og det er og bliver det vigtigste i vores lille klub.

Det sportslige udbytte vil trænerteamet tage sig af at fortælle om. Men fra bestyrelsens side har vi – ligesom trænerne – kunnet konstatere at Dværgene har været strakt til det yderste. Og måske lidt til. Inden sæsonen valgte vi at udvide klubben til at rumme hele 22 mand ved at optage Anders og Kasper K., og i sommerferien udvidede vi endda yderligere til 23 ved at optage Morten Lynge. Det skulle man mene var rigeligt til at kunne stille både 9 og 10 mand til hver kamp, men ikke desto mindre har det vist sig at vi både har haft svært ved at skaffe folk til kampe og til træning.

Udviklingen er for så vidt ikke overraskende, for vi har i nogen tid vidst at folk ville få sværere og sværere ved at afse tid til fodbold i takt med at job og familier tager mere tid – samtidig med at de ældre kroppe bliver mere modtagelige over for skader. Det var af samme grund vi udvidede truppen, men udviklingen har alligevel vist sig at overmatche vores modtræk mod den. Ikke mindst fordi flere Dværge pga. langvarige skader har været helt uden for holdet i år. Af samme grund er vi i år kommet til at trække ekstraordinære veksler på ikke mindst Per i cheftræner-stillingen, og det er ikke holdbart i længden.

Vi står nu over for at skulle tage nogle grundlæggende valg for fremtiden, og fra bestyrelsens side ser vi tre muligheder:

1. Vi siger at Dværgene har haft deres tid, men nu har Dværgene ikke tid til at være Dværge, og vi slutter på toppen og nedlægger klubben mens vi stadig har det sjovt.

2. Vi lægger medlemsstrukturen og/eller -rekrutteringen grundlæggende om. For at man kan være 'rigtig' Dværg skal man nu spille et vist antal kampe om året, ellers mister man sin fulde medlemsstatus (altså lige modsat indtil nu hvor det har virket omvendt: man har haft ret til en vis andel af de kampe man tilmeldte sig). For eksempel kunne man sige at man skulle melde sig klar til mindst halvdelen af kampene for at være kernemedlem; hvis man melder sig til færre, overgår man til at være 'passivt' medlem og vil kun blive indkaldt til kampe når kernemedlemmerne ikke er nok – altså lidt på samme måde som vi benytter vores faste reserver nu.

3. Vi fortsætter som hidtil og udvider i stedet truppen yderligere en smule.

Hvad enten vi vælger det andet, tredje eller evt. noget helt fjerde, står det dog fast at vi skal vælge en ny sportslig ledelse. Per har efter tre meget succesfulde sæsoner og et fantastisk stykke arbejde valgt at trække sig som cheftræner, og han skal have en stor tak for sin indsats!

Set fra bestyrelsens side vil det dog nok være klogt at forsøge at tænke den sportslige struktur om hvis vi skal fortsætte. Den sureste del af at være træner er altid at skaffe folk til de kampe hvor vi ikke er nok, og den tjans må og skal lettes i fremtiden; der skal flere folk ind over arbejdet. Igen kan man forestille sig flere modeller:

1. Vi nedlægger cheftrænerposten og lader i stedet tjansen med at stille hold gå på skift. Modellen er kendt fra Sporting Automobil som har kørt med den i årevis.

2. Vi udvider trænerteamet til f.eks. tre eller fire mand som kan lade arbejdet gå på skift mellem sig.

3. De tilmeldte til kampene får selv ansvaret for at finde evt. manglende spillere, stille hold m.v.

Og flere andre modeller kan tænkes. Også at vi fortsætter som hidtil med én overordnet ansvarlig, men det vil bestyrelsen altså ikke anbefale. Der kan også tænkes i teknologiske løsninger med diverse web-baserede tilmeldingssystemer som muligvis kan aflaste træneren, men erfaringerne med bl.a. evite.com synes ikke at antyde at der gemmer sig columbusæg hér.

Som en fodnote kan det bemærkes at vi får brug for en ny måde at organisere os på allerede i løbet af vinteren. Vi har, nærmest ved et uheld, fået tilmeldt os futsal-turneringen her til vinter, og ud over at det kommer til at give os en betydelig uventet post på udgiftssiden, kommer turneringen også til at kræve at nogen organiserer tilmeldingen. Det kan måske passende bruges som en generalprøve på et nyt system.

Trods alle de alvorlige udfordringer som vi står over for – og de sportslige lussinger vi har fået i løbet af året – er bundlinjen for året 2007 alligevel at det absolut har været et af de store år i klubbens historie. Vi har spist til bords med de bedste, og selvom det har tæret på både kræfterne og modet, kan vi i høj grad være stolte over hvad vi har nået. Og ikke mindst at vi langt overvejende stadig har formået at holde hovederne og humøret højt.

Før den sidste kamp i efteråret, der som bekendt endte med en overraskende Dværgesejr, kom en modstander uopfordret hen og sagde at han måtte tage hatten af for vores efterårssæson; han kendte ikke mange hold som ikke ville gå i opløsning efter sådan et forår. Fra bestyrelsens side vil vi gerne stemme i: Fodboldholdet rykkede ned, men klubben, Dværgene og vores evne til at holde sammen på det hele holdt stand!

Tidligere beretninger

Beretning 1998-99
Beretning 1999
Beretning 2000
Beretning 2001
Beretning 2002
Beretning 2003
Beretning 2004
Beretning 2005
Beretning 2006

Beretninger for år 2000, 2002 og 2003 blev afgivet mundtligt og findes ikke på skrift.