Referat af ordinær generalforsamling i foreningen De Syv Små Dværge, 10/11 2004

Til stede:
Stig, Jairo, Lars F, Rune, Ole I, Saaby, Christian, Lars K, Bo, Peter, Søren A.

1. Formalia
Stig vælges som dirigent, Peter som referent.
Det vedtages at udskyde behandlingen af budgettet for 2005 til efter valgene til tillidsposter.

2. Ledelsens årsberetninger
Søren A giver beretningen for sæsonen 2004.
Bo giver den sportslige beretning for sæsonen 2004.

Alle tilstedeværende er Dværge sæsonen 2005. Stig tildeles halvt kontingent idet han flytter til Holstebro; i fremtiden kan halve kontingenter blive taget op på generalforsamlinger… i tvivlsspørgsmål har bestyrelsen bemyndigelse til at træffe afgørelse ift. halve kontingenter.

3. Årets regnskab
Stig beretter om regnskabet for sæsonen 2004 – ingen kommentarer.

4. Indkomne forslag
Ingen modtagne forslag, så vi går videre til

5. Valg til tillidsposter
1. Kaspar vælges som kasserer; ingen andre kandidater stillede op
2. Peter vælges som formand; ingen andre kandidater stillede op
3. Bo vælges som sekretær; ingen andre kandidater stillede op

- Per Saaby genvælges som bestyrelsessuppleant
- Rune vælges som bilagskontrollant
- Troels vælges som bilagskontrollantsuppleant
- Christian H. vælges som ’hjælper’/baneansvarlig

Valg af sportslig ledelse: Bo går, ikke i vrede eller pga. bristede ambitioner, men pga. stivnede tankegange, mangel på ideer og inspiration. Lars K. har ikke tid til at påtage sig cheftrænerposten og mener det er et godt tidspunkt ligledes at trække sig. Det diskuteres, om vi overhovedet skal have et fast trænerpar. Der er ingen umiddelbare arvtagere.

Per vælges som cheftræner (dog ikke med samme omfangsrige arbejdsområde)
Peter vælges som assistenttræner (dog i samvirke med Kaspar når han kommer til DK og muligvis kan tænke sig at være assistentræner også)

Bo opridser de nuværende arbejdsopgaver:
- Udtage holdet, sende mail ud og sortere (Per)
- Lægge taktik/stille holdet (Per)
- Redigere websiden (Bo fortsætter)
- Udfylde kampkort (Per)
- Sørge for bolde, toppe, overtrækstrøjer (Pers ansvar, men i praksis bliver det sikkert uddelegeret til Bo eller en anden)
- Sørge for at organisere træningskampe (Trænerteamet skal tale sammen om nytteværdien af træningskampe)

Christian H, Jairo og Rune vælges til festudvalget: fredag den 10.12.04 er der julefrokost. Brian lægger hus til.

6. Budget for 2005
Budgettet for 2005 fremlægges. Det leder diskussionen hen på: Dragter?
Det vedtages at der skal erhverves ny spilledragt, og at det tilstræbes, at de bliver holdt så tæt på de nuværende farver som muligt. Det besluttes, at der tages 150 kr. per dragt plus to fulde reservedragter af foreningens formue. Der nedsættes et udvalg (Bo, Lars F og Per) som undersøger nye dragter.

Per foreslår at vi hver især sælger vores dragt. Der er ikke stemning for forslaget, idet det bedømmes urealistisk, at man hver især kan finde en sponsor til ens personlige dragt. Dragt-udvalget kigger også på muligheder for sponsorat.

7. Eventuelt
Der er et eventuelt hængeparti i forhold til vores vedtægter, som evt. skal korrigeres. Det lægges af bestyrelsen ud til en urafstemning at vedtage eventuelle nødvendige beslutninger.

Tidligere generalforsamlinger

Stiftende generalforsamling 18/10-98
Ordinær generalforsamling 9/2-99
Ekstraordinær generalforsamling 17/6-99
Ekstraordinær generalforsamling 10/11-99
Ordinær generalforsamling 20/3-2000
Ordinær generalforsamling 1/11-2000
Ordinær generalforsamling 14/11-2001
Ordinær generalforsamling 20/11-2002
Ordinær generalforsamling 11/11-2003