Referat af ekstraordinær generalforsamling i foreningen De Syv Små Dværge, 3/9 2008

1. Formalia

Dirigent: Ole
Referent: Bo

2. Nyvalg til tillidsposter

Da formand Kaspar tager til Indien, vælger vi en ny bestyrelse:

Formand: Troels
Kasserer: Stig
Sekretær: Anders
Bestyrelsessuppleant: Peter

Trænerteamet ved Claus, Bo og Ole fortsætter.

Et nyt webudvalg udgøres af Bo og Stig.

3. Fordeling af opgaver

Formand:

- varetagelse af korrespondencen med DAI
- tilmelding til turneringer
- optagelsesprocedure (med kasserer)
- generalforsamlinger

Kasserer:

- betaling af regninger
- spillerlicenser
- opkrævning af kontingent
- medlemsstatus
- optagelsesprocedure (med formand)

Sekretær:

- banebooking via KI (indendørs hal og udendørs græsbane)

Trænerteam:

- større tøj- og materialeindkøb
- indkalde og sammensætte trupper
- organisere træning og træningskampe
- kamporganisering (trøjer m.v.)

Webudvalg:

- webside
- kampreferater

4. Medlemsstatus

Vi fremskyder kontingentbetaling til november - umiddelbart efter den ordinære generalforsamling som vi satser på at afholde i starten af november.

Betalende medlemmer pr. 3. september (19):

Stig N. Knudsen
Troels Widding
Per Saaby
Bo N. Knudsen
Rune Stefansson
Claus Sparrevohn
Peter Hansen
Lars Fremerey
Lars Knudsen
Anders L. Sørensen
Brian Saaby
Ulrik Jagd
Lars Hasholt
Kaspar Bro Larsen
Ole Eigaard
Christian Holstein
Hans Olesen
Kasper Kyndesen
Morten L. Madsen

Herudover har Thomas Lund måske betalt. Stig følger op på det - og hvis han har betalt, skal han være velkommen til at være fuldgyldigt medlem.

Nye kandidater som vi er sikre på:

Pelle W. Olsen (Stig snakker med ham)
Martin Perlt (Stig snakker med ham)

Alt i alt skal vi spille 22 kampe og være 9 mand til hver. Hvilket giver 198 kampe i alt. Generalforsamlingens overslag siger at vores nuværende medlemmer - plus Martin og Pelle - kan forventes at spille omkring 160-170 kampe i alt. Vi skal altså ud at finde omkring 30-40 nye kampe når vi har talt de to med.

Folk som skal spørges:

Jakob Ravn (Bo spørger)
Philip Schwalm (Bo spørger)
Kresten Kjærsgaard (Bo spørger)
Reto Schreider (Claus spørger)
Benjamin Jørgensen (Anders spørger)
Christoffer 'Bispebjerg' (Claus har spurgt)
Tobias Mourier (Ole spørger - evt.)
Jakob V. Jørgensen (Peter spørger - evt.)

5. Økonomisk status

Dags dato står der ca. 1500 kr. på kontoen. Så hvis vi skal have penge til at tilmelde os turneringen 2009 (anslået ca. 6000 kr.), plus evt. et par nye dragter, er det endnu et godt argument for at fremrykke indbetalingen af kontingent til november.

6. Eventuelt

Julefrokosten skal arrangeres af et festudvalg som vi regner med at nedsætte til den ordinære generalforsamling.

Tidligere generalforsamlinger

Stiftende generalforsamling 18/10-98
Ordinær generalforsamling 9/2-99
Ekstraordinær generalforsamling 17/6-99
Ekstraordinær generalforsamling 10/11-99
Ordinær generalforsamling 20/3-2000
Ordinær generalforsamling 1/11-2000
Ordinær generalforsamling 14/11-2001
Ordinær generalforsamling 20/11-2002
Ordinær generalforsamling 11/11-2003
Ordinær generalforsamling 10/11-2004
Ordinær generalforsamling 26/10-2005
Ordinær generalforsamling 28/11-2006
Ordinær generalforsamling nov. 2007 (ref. mangler)